Dzień Ludzi Bezdomnych

Trudno świętować  ” bezdomność ” ….ale los taki dotyka pewną część naszego społeczeństwa.

Taki los spotkał mieszkańców Ośrodka w Kołaczkowie, którzy znależli tutaj swój dom.

 

W kalendarzu znależć można także  DZIEŃ LUDZI BEZDOMNYCH . W ten dzień mieszkańcy Ośrodka spotkali się przy wspólnym stole w towarzystwie dyrektora Ośrodka Pani oraz pań pracujących na co dzień w ośrodku.

Z zaproszenia skorzystała także Sołtys, Pani Violetta , Urząd Miejski reprezentował Pan Edmund.

Goście zaproszeni oraz dyrektor Ośrodka złożyli życzenia obecnym mieszkańcom  – najważniejszą sprawą jest stworzenie sobie tutaj drugiego domu – jednakże ma on być domem tymczasowym. Najważniejszą sprawą jest wyjście z bezdomności i znalezienie sobie ” prawdziwego” miejsca na ziemi !

Sołtys Kołaczkowa zwróciła uwagę na współpracę Ośrodka z Sołectwem – w razie potrzeby jego  mieszkańcy  służą pomocą w pracach na terenie sołectwa. Świętowanie tego dnia zostało umilone muzyką.

Był to dzień inny niż wszystkie – radośniejszy i dający choć trochę nadziei na inne życie.