Konkurs na LOGO Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia ogłasza konkurs na logo oraz na nową nazwę  Stowarzyszenia !!!

Zaproszenie do udziału w konkursie jest skierowane do dzieci oraz osób dorosłych, może to być praca wspólna…..

Konkurs ekspresowy : termin oddawania prac i propozycji – do piątku 27 czerwca 2014 r.  –  do godziny 18.00.

Miejsce składania prac  –  świetlica wiejska  lub sekretariat Szkoły Podstawowej w Kołaczkowie.

Organizatorzy przewidują nagrody .……. o ich przyznaniu zdecyduje Zarząd  Stowarzyszenia przy współudziale Walnego Zebrania. Ogłoszenie wyników nastąpi po 8 lipca 2014r.