Obwieszczenie Ochrony Środowiska w temacie S-5

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

za w i a d a m i a :

o wydaniu postanowienia  z dnia 27 marca 2014 r., w którym wyrażono stanowisko, że realizacja przedsięwzięcia pn.: ” Budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy – Świecie – Bydgoszcz – Cotoń „, przebiega etapowo, a warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji Nr 17 / 2010, z dnia 23 lipca 2010 r., o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia, nie uległy zmianie.

W terminie 7 dni społeczeństwo może się zapoznać z dokumentacją przedmiotowego przedsięwzięcia w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania  administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane, po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Tyle informacji z obwieszczenia. 

 

Powyższe obwieszczenie jest kolejnym z wielu, które przez lata były przedstawiane ludziom mieszkającym przy  potencjalnej trasie S – 5 .

Ostatnio politycy / i nie tylko politycy…./ dają kolejną nadzieję, że w końcu  ” COŚ ”  się będzie w tym temacie działo !!!  Tylko pytanie:  ” CO ????? ”

Czy to chęć błyśnięcia kogoś na jakimś forum……czy zbliżające się wybory i „kiełbasa” wyborcza ……czy kolejne zamknięcie ust zadającym zbyt wiele pytań……czy może faktycznie znalazły się pieniądze na ” naszą Eskę ” ….????

Nasi mieszkańcy przestali chyba wierzyć – twierdzą, że uwierzą, jak zobaczą ciężki sprzęt na budowie. I chyba mają rację  –  pożyjemy….zobaczymy …..!!! Obyśmy zobaczyli !!!